Kontakt

UDRUŽENJE DOKTORA MEDICINE ANESTEZIOLOGA-REANIMATOLOGA u FBiH
Adresa: Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno liječenje, UKC Tuzla
Trnovac b.b., Tuzla
Telefon: +387 35 303 237
+387 35 303 232
E-mail: info@udmar.ba
Predsjednik: Doc. dr. sc. Jasmina Smajić
Podpredsjednik: Prim. dr. Aida Tahmiščija
Članovi U.O.: Doc. dr. sc. Merlina Kalajdžija-Cero
Prim. dr. Marina Juriš Zovko
Prim. dr. Mirsad Babović
Blagajnik: Zinaida Slipičević