Drugi simpozij anesteziologa i reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Udruženja doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, u Zenici je u hotelu “Zenica” od 03. do 05.12.2021. godine održan Drugi simpozij anesteziologa i reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, na temu „Šta smo naučili tokom COVID - 19 pandemije“.