Category: Obavještenja

ASPA 2017

14. Konferencija azijskog udruženja dječijih anesteziologa. Više informacija možete pronaći u brošuri ispod.

Odluka o kandidovanju nacionalnog predstavnika anesteziologa

Na osnovu dole navedenog pisma/poziva, a u međusobnim kontaktima anesteziologa FBiH i anesteziologa RS, koji su članovi ESA (plaćaju redovnu godišnju članarinu), a uz saglasnost i UO oba udruženja, krajem 2015 godine donesena je...